768 volontäruppdrag

Volontärbyrån har sedan 2002 bedrivit ett lokalt arbete i Stockholm Stad för att främja ideella engagemang bland stadens invånare. Genom att ge stöd åt lokala föreningar och uppmuntra engagemang bland allmänheten i Stockholm stad vill vi bidra till att tillgängliggöra föreningslivet för fler.

Med stöd av Stockholm Stad bedriver Volontärbyrån sedan 2002 arbete för att främja ideellt engagemang i staden. Vi genomför kampanjer och informationsinsatser mot allmänheten för att uppmuntra till ideellt engagemang. Dessutom finns vi som en resurs för det lokala föreningslivet där vi bland annat erbjuder nätverksträffar, utbildningar, seminarier och dagligt råd och stöd.

Vill du veta mer om vårt arbete i Stockholm, få råd i någon fråga kring ideellt engagemang eller samverka med oss på något sätt är du välkommen att kontakta oss. Du kan även läsa mer om våra lokala aktiviteter här nedan.

Aktiviteter i Stockholm

Nätverk

I Stockholm har vi två olika nätverksgrupper som ses ett par gånger per termin och samtalar om frågor kring samordning och rekrytering av frivilliga. Vill du delta i något av dessa nätverk eller veta mer är du varmt välkommen att mejla Paulina

Utbildning

Vi anordnar flera utbildningar löpande under året som är kostnadsfria för ideella organisationer, stiftelser och trossamfund inom Stockholm Stad. Läs mer om kommande tillfällen här. 

Engagemang för äldre

Sedan 2020 arbetar Volontärbyrån i ett IOP med Stockholm Stad för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. 

Läs mer här

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för föreningar i Stockholm så får du inbjudningar till kommande aktiviteter och utbildningar samt del av artiklar, tips och råd kring samordning av frivilliga.