Symbol för paragraf

Volontärbyrån ansvarar för att granska samt godkänna organisationer och uppdrag enligt våra riktlinjer och urvalskriterier. Volontärbyrån publicerar godkända uppdrag varje vardag och inom max 48 timmar, men oftast samma dag.

Ansvar​

Volontärerna ansvarar själva för att välja organisationer och uppdrag. Organisationerna ansvarar själva för att välja vilka volontärer de kontaktar och tar emot. Volontärbyrån ansvarar inte för innehållet i organisationernas annonser. Volontärbyrån ansvarar inte heller för oseriösa intresseanmälningar från volontärernas sida då webbplatsen är öppen för alla. Volontärbyrån tar inte ansvar för den efterföljande kontakten och samarbetet mellan volontären och organisationen.
Läs mer om personuppgiftshantering här.

Urvalskriterier för organisationer och uppdrag​

Volontärbyrån värnar om demokratiska fri- och rättigheter. Detta innebär att endast organisationer och uppdrag som bygger på denna värdegrund får använda Volontärbyrån. Volontärbyrån ansvarar för databasen och har rätt att ta bort organisationer och uppdrag ur databasen.

Urvalskriterier för ideella organisationer

Ideella organisationer godkänns om:

  • Verksamheten är ideell (ideella föreningar, stiftelser och trossamfund) med ett organisationsnummer som visar detta
  • Verksamheten värnar om demokratiska fri- och rättigheter
  • Volontäruppdragen sker i Sverige
  • Politiska partier, aktiebolag, ekonomiska föreningar eller andra bolagsformer samt offentliga verksamheter får inte söka volontärer via Volontärbyrån.

De ideella organisationerna får enbart annonsera efter volontärer till helt ideella uppdrag. Med ideella uppdrag/volontäruppdrag menar vi ett uppdrag som är oavlönat eller oarvoderat och frivilligt. Rimlig utgiftsersättning till volontärer för till exempel på förhand överenskomna kostnader för transport till och från organisationen eller betald lunch räknas inte som arvode. Vi accepterar inte uppdrag som beskriver praktikplatser där personen gör en insats genom tredje part, exempelvis skola eller myndighet.