614 volontäruppdrag
Symbol för paragraf

Volontärbyrån ansvarar för att granska samt godkänna organisationer och uppdrag enligt våra riktlinjer och urvalskriterier. Volontärbyrån publicerar godkända uppdrag varje vardag och inom max 48 timmar, men oftast samma dag.

Volontärbyråns riktlinjer 

Volontärbyrån ansvarar för att granska samt godkänna organisationer och uppdrag enligt våra riktlinjer och urvalskriterier.  

Kriterier för ideella organisationer och volontäruppdrag 

Volontärbyrån godkänner endast ideella organisationer (ideella föreningar, ideella stiftelser och trossamfund) med ett organisationsnummer som visar detta. Vi godkänner inte politiska partier, aktiebolag, ekonomiska föreningar eller andra bolagsformer samt offentliga verksamheter. Verksamheten ska värna demokratiska fri- och rättigheter. 

Vår grundsyn på ideellt engagemang är att det utgår från andra värden än ekonomiska värden och att det ska gå att engagera sig i uppdragen vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning. 

Godkända ideella organisationer får enbart annonsera efter volontärer till helt ideella uppdrag i Sverige. Uppdragen ska vara oavlönade/oarvoderade.  Däremot tillåts ersättning för att täcka volontärernas kostnader samt arvodering för styrelseuppdrag. Vissa styrelseuppdrag kan dock vara mera omfattande och det är upp till föreningen själv att sätta en rimlig nivå för arvoden till sina förtroendevalda. Vi godkänner inte praktikplatser eller uppdrag som enbart genomförs utomlands.  

Ansvar​ 

Volontärbyrån ansvarar inte för innehållet i organisationernas annonser. Volontärbyrån ansvarar för att förmedla intresseanmälningar som kommer in, men inte för den efterföljande kontakten mellan volontär och organisation. De ideella organisationerna ansvarar själva för att kontakta personer som skickar intresseanmälningar och för att välja ut och ta emot volontärer.  

Volontärbyrån har alltid rätt att ta bort organisationer och uppdrag ur databasen. Volontärbyrån kan när som helst stänga av användare som använder förmedlingen i strid med våra riktlinjer.  

Läs mer om ditt ansvar som samordnare/kontaktperson här.

Läs mer om personuppgiftshantering här.

Engagemanget kan inte pausa
Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor.
Engagemanget kan inte pausa
Det ideella engagemanget fortsätter att vara jätteviktigt när vi ställs för nya utmaningar i tider av coronaspridning och du kan bidra! Det finns många ideella uppdrag att söka och engagemanget tar inte paus.
Lektionsmaterial
I boken 22 unga röster om ideellt engagemang delar vi med oss av tjugotvå unga engagerades berättelser. Boken är tänkt som en inspiration och en vägledning för unga som vill engagera sig ideellt.