Collections

Utveckla dig och din organisation. Gör din beställning idag!
Volontärbyrån gör det enklare för organisationer att hitta frivilliga. Vi förmedlar volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige och utbildar i frågor om ideellt engagemang.
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.
Tips och råd till dig som vill engagera dig ideellt
Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.
Under 2017 delade Volontärbyrån ut utmärkelsen "Årets volontär" för första gången för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.
Välkommen till vårt Uppsalakontor!
En utbildning om att ta tillvara på det ideella engagemanget i föreningslivet.
En utbildning som hjälper er organisation att synliggöra interna normer och inkludera fler.
Lär dig att skapa förutsättningar för en volontärvänlig organisation och lägga en stabil grund för de frivilliga i din organisation.
Taha Saleh och Jonathan Österlund från Individuell Människohjälp och Marie Persson från Västmanlands Idrottsförbund delade med sig av sina erfarenheter på ett av Volontärbyråns seminarium.
Tycker du att det är svårt att beskriva er verksamhet och era aktiviteter som uppdrag? Här nedan får du några handfasta råd som hjälper dig att formulera volontäruppdrag.