Collections

Volontärbyråns webbplats är en annonsplats för ideella uppdrag. Vi vill med webbplatsen inspirera människor att bli volontärer och ge organisationer möjlighet att hitta fler volontärer.
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.
Volontärbyrån gör det enklare för organisationer att hitta frivilliga. Vi förmedlar volontäruppdrag från ideella organisationer i hela Sverige och utbildar i frågor om ideellt engagemang.
Vad har ni för behov och önskemål? Hur kan vår kunskap om ideellt engagemang komma er till nytta? Kontakta oss så tar vi reda på det tillsammans.
Tips och råd till dig som vill engagera dig ideellt
Volontärbyrån utbildar i frågor om ideellt engagemang. Vi har också handböcker och material för kompetensutveckling på egen hand.
Det här är en karta över de kategorier av ideella uppdrag som finns på Volontärbyråns webbplats.
Det här är en karta över innehållet på Volontärbyråns webbplats.
Vad är det som gör att 53% av Sveriges befolkning engagerar sig ideellt? Vad är det som motiverar dem?
Här kommer tre tips på hur du kan göra för att skapa en förening där människor trivs.
Köp en av våra populära handböcker eller rapporter och utveckla dig och din organisation.
Volontärbyrån i samverkan med KompetensCenter Idéburna Malmö och Malmö Ideella föreningars Paraplyorganisation arrangerar ett eftermiddagsseminarium den 8 mars samt en heldagsutbildning den 9 mars för
Under 2017 delade Volontärbyrån ut utmärkelsen "Årets volontär" för första gången för att uppmärksamma det ideella engagemanget i Sverige.
http://tinyurl.se/aretsvolontar
"Jag vill hjälpa andra precis som personer hjälpte mig när jag kom till Sverige"
Volontärbyrån har lanserat en ny skrift som ger föreningar tips råd kring att skapa en jämnare fördelning av kvinnor och män i styrelsen.
Åtta av tio upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det och mycket mer visar vår nya undersökning Volontärbarometern som vi gör varje år bland de som sökt uppdrag på Volontärbyrån.