Skånes Stadsmission, Café David Malmö

Skånes Stadsmission, Café David Malmös logotyp

Café David är en verksamhet inom Skåne Stadsmission och är en mötesplats för människor som lever i en socialt utsatt situation. Café David tillgodoser akuta behov i form av mat, rena kläder, duschmöjligheter samt erbjuder en social gemenskap. Café David stödjer deltagarna i den långsiktiga processen att förändra sina livssituationer och finns till hands i kontakten med berörda myndigheter samt arbetar för att främja en aktiv vardag.