Översättning av GA-metoden (Grundläggande anställningsbarhet)

Skyddsvärnet - anno 1910

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Sysselsättning och arbete
Vad?Information och kommunikation, Språkträning och översättning

Grundläggande Anställningsbarhet (GA-metoden) är en evidensbaserad metod som används i verksamheter där personer står långt ifrån arbetsmarknaden ska kunna återgå/få ett arbete.

GA-metoden innehåller bland annat ett självskattningsverktyg och det är detta som vi önskar få översatt till ett antal språk. Genom att få materialet översatt så kan vi stödja fler nyanlända att kunna komma ut i arbete.

Specifika önskemål eller information: 
Vi behöver översätta GA-metoden och dess material till i första hand - engelska - arabiska - dari - persiska - somaliska - tigrinja För volontäruppdraget krävs att man behärskar (i både tal och skrift) något av ovanstående språk samt svenska.
Minimiåtagande: 
Det är ett engångsuppdrag och man kan göra det hemifrån. Materialet som ska översättas är ca 20 sidor.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan utföras hemifrån eller från Skyddsvärnets kansli.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse