722 volontäruppdrag

Juridisk hjälp till utsatta

SLUSSA Vänner

Var?Västerås / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa, Mänskliga rättigheter
Vad?Information och kommunikation, Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Många långvarigt sjuka får avslag på sjukpenning eller sjukersättning, trots läkarutlåtande. Rättshjälp ges inte i ärenden mot staten/myndigheter. Många orkar eller kan inte överklaga själva, har inte kunskap, svårt att förstå regler etc. Många behöver hjälp att förstå vilka lagar och regler som gäller och hur man kan överklaga ärenden. Detsamma gäller i ärenden hos andra myndigheter, som Arbetsförmedlingen, socialen, Migrationsverket. En liten miss kan ge indragen ersättning för en hel månad, vilket kan få stora konsekvenser för den som drabbas.

Vi söker nu personer som kan ge juridisk hjälp i dessa frågor. Gärna juridikstudenter.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver kunna svenska samt ha juridisk kunskap. Viss introduktion i Västerås eller via internet.
Minimiåtagande: 
Beroende på ärendet, kan vara stor variation.
När och var genomförs uppdraget: 
Enligt överenskommelse.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Träffar kan anordnas i grupprum på biblioteket där det borde vara god tillgänglighet för alla nämnda grupper.
Organisation: 
SLUSSA Vänner
Anmäl intresse

Anmäl intresse