Sollentuna

Äldrekontakt ordnar fikaträffar för ensamma äldre runtom i Sverige sedan 2008. Våra volontärvärdar bjuder hem en grupp ensamma äldre på fika och en trevlig pratstund.

Organisation: 
Äldrekontakt
Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet? Brottsofferjouren ger medmänskligt stöd och information till brottsdrabbade, vittnen och anhöriga. Vår verksamhet bygger på ideella krafter som ger av sin tid och sitt engagemang.

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

Vill du göra en insats för brottsdrabbade och själv få värdefull kunskap och erfarenhet?

Plats: 
Sollentuna

I stödverksamheten ger du som volontär stöd främst via chatt, men också genom telefon och frågelåda. Till oss hör stödsökande av sig om stort som litet. Det kan vara frågor om kroppen, att en utsatts för sexuella övergrepp eller har ångest. Din roll är att stötta, stärka, aldrig döma.

Plats: 
Sollentuna

I Sverige arbetar IM för integration som vi tror sker genom möten och ömsesidigt lärande. På Sollentuna bibliotek håller vi läxhjälp för vuxna som är nya i Sverige och läser SFI-utbildning eller liknande.

Detta gör du som volontär:

Plats: 
Sollentuna

Vi söker dig som har psykoterapiutbildning minst steg 1, eller är psykolog för enskilda terapi- och stödsamtal vid vår samtalsmottagning på Livscentrum. Efterfrågan på samtal är stor. Som volontär hos oss skulle du bidra till att fler får hjälp och stöd i livet och vardagen.

Plats: 
Sollentuna

FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt (dvs vid stora och små kriser) och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan t.ex.

Plats: 
Sollentuna