Stadsmissionen, Göteborg

Under vintermånaderna december-februari kommer vi att vara med i ett projekt som kallas för "Frit-Is". Det är hockeylaget Frölunda Indians som driver det hela och tanken är att låta barn få testa på att åka skridskor efter skolan och ha lite aktiviteter i samband med det.

Plats: 
Göteborg

Är du bra på arabiska, persiska, dari eller somaliska och pratar bra svenska också? Vi behöver din hjälp att tolka i möten i våra verksamheter och det kan ske på telefon om det är svårt att vara på plats.

Plats: 
Göteborg

Mellan den 23e november och 23e december kommer vi tillfälligt att ha en "pop up-butik" på Bananpiren där vi kommer att sälja secondhandgrejer inför jul. Vi kommer att behöva hjälp i butiken under hela perioden och det hade varit kul om du ville vara med!

Plats: 
Göteborg

Nu behöver vi extra hjälp för att hantera alla kläder och grejer som kommer in till vår sociala och trevliga insamlingscentral. Arbetsuppgifterna består i att sortera och prismärka skänkta kläder, kontrollera elektronik, sortera böcker eller sortera fritidsartiklar.

Plats: 
Göteborg

Nu finns det möjlighet att anmäla sitt intresse för att hjälpa till under det stora jul- och nyårsfirandet i Johanneskyrkan. Du kan bidra till att skapa en fin julgemenskap!

Plats: 
Göteborg