591 volontäruppdrag

Matutdelning till människor i fattigdom

Stadsmissionen i Norrköping

Var?Norrköping
När?Dag
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Corona, Ekonomisk/social utsatthet, Hälsa
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning, Transport

Stadsmissionen i Norrköping vill göra skillnad genom innovativt socialt arbete för människor som lever i utsatta livssituationer. Stadsmissionen sätter den enskilda människan i fokus för att våra deltagare ska få en ökad livskvalitet och egenmakt. Som volontär ger du våra verksamheter ett mervärde genom att bidra med din tid, dina kunskaper och ditt engagemang. Tack vare dig kan vi göra mer och fler insatser för de människor vi möter. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle. Vill du vara med?

När samhället skakas om av en kris är civilsamhället och det ideella engagemanget en stor och viktig kraft, både i form av förmedlare av hjälpinsatser, men också som en trygg punkt i oroliga tider. Covid-19 påverkar oss alla och Stadsmissionen utökar sina verksamheter för att hjälpa människor i fattigdom genom matutdelning. Många har svårt att få pengarna att räcka till mat. När fler i familjen är hemma under dagarna, krävs mer mat i kylskåpet. Det innebär en ännu mer ansträngd ekonomi för många hushåll. I Östergötland är det nästan 20 000 barn som lever i familjer som kämpar med ekonomisk utsatthet och hade det svårt redan innan denna kristid vi nu lever i.

Vi planerar för att packa matkassar och matlådor för att dela ut dessa till behövande i Norrköping, Linköping och Motala. Vi tar emot intresseanmälan för volontärskap kopplat till detta uppdrag. När verksamheten aktiveras måste vi agera snabbt och intresserade volontärer kontaktas för att hjälpa oss att hjälpa fler.

Vill du bidra och göra skillnad för människor i fattigdom i Norrköping?

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är minst 18år, vill engagera dig för människor i utsatta livssituationer, har varit nykter/drogfri i minst 5år, är intresserad av människor och socialt arbete. Du har förståelse och ödmjukhet inför målgruppens levnadsförhållanden och utsatthet. Du delar vår människosyn och värdegrund om alla människors lika värde. Vi har inga krav på en specifik utbildning eller arbetslivserfarenhet, vi sätter stor vikt vid engagemang och personlig lämplighet.
Minimiåtagande: 
Volontärer förväntas kunna delta en vardag 8-16.
När och var genomförs uppdraget: 
Utvalda dagar och tider våren och sommaren 2020. Centralt Norrköping.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.