592 volontäruppdrag

Hjälp en medmänniska under coronautbrottet

Stadsmissionen, Linköping

Var?Linköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona, Ekonomisk/social utsatthet, Sysselsättning och arbete
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Linköpings Stadsmission vill varje dag göra skillnad genom innovativt socialt arbete för människor som lever i utsatta livssituationer. Stadsmissionen sätter den enskilda människan i fokus för att våra deltagare ska få en ökad livskvalitet och egenmakt. Som volontär ger du våra verksamheter ett mervärde genom att bidra med din tid, dina kunskaper och ditt engagemang. Tack vare dig kan vi göra mer och fler insatser för de människor vi möter. Tillsammans skapar vi ett mänskligare samhälle. Vill du vara med?

Covid-19
När samhället skakas om av en kris är civilsamhället och det ideella engagemanget en stor och viktig kraft, både i form av förmedlare av hjälpinsatser men också som en trygg punkt i oroliga tider. Linköpings Stadsmission mobiliserar och vi kartlägger nu hur målgruppernas behov ser ut och hur vi kan fortsätta hjälpa trots bortfall av befintlig personal. Vi gör vårt yttersta för att hålla verksamheter öppna för akut hjälp till behövande människor men vi räknar nu med att det inom snar framtid kommer bli fler bortfall och när det händer är vi i stort behov av hjälp från allmänheten.

Varje dag möter vi på Linköpings Stadsmission människor som lever i hemlöshet, beroendeproblematik, våldsutsatthet, psykisk ohälsa, arbetslöshet, isolering, ensamhet, fattigdom eller något annat som tynger ner och skapar utsatthet. Vi gör nu vårt bästa för att anpassa våra verksamheter efter de behov som finns. Några av de aktiviteter vi lägger fokus på är mat, värme, kläder, hygien, behandling, samtalsstöd, dusch, samhälls- och hälsorådgivning samt språk- och läxhjälp.

Vi förbereder för att fler människor kommer att söka sig till oss för stöd och tar emot intresseanmälan för volontärskap kopplat till detta. När behov uppstår kommer dessa personer få en direkt kontakt och våra målgrupper kan få hjälp snabbare.

Vill du bidra och göra skillnad för människor i utsatta livssituationer, lokalt, här och nu?

Specifika önskemål eller information: 
Som volontär på Linköpings Stadsmission ska man ställa sig bakom vår människosyn om att alla människor har lika värde oavsett religion, kön, kultur, sexuell identitet, socialt sammanhang eller annat. Om särskild utbildning, erfarenhet eller språkkunskap krävs så klargörs det i den uppdragsbeskrivning som ges vid kontakt.
Minimiåtagande: 
Minst ett punktinsatsuppdrag
När och var genomförs uppdraget: 
Datum och tid efter behov. Uppdragen kommer utföras till förmån för Linköpings Stadsmissions deltagare och besökare i våra verksamheter och/eller gentemot isolerade riskgrupper i Linköpings Kommun.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.