528 volontäruppdrag

Bidra till ett mer inkluderande näringsliv och ökad acceptans för invandrarägda företag!

Stiftelsen IFS

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Sysselsättning och arbete
Vad?Information och kommunikation, IT, Kreativa uppdrag

Invandrarägda företag spelar en allt viktigare roll i Sverige och de blir allt fler. Sällan lyfts svenska nybyggare fram, trots att de är mycket uppskattade förebilder. Utanförskapet förstärks naturligtvis av medias ständigt negativa rapportering om missförhållanden. Information som inte bara påverkar svenskar i allmänhet utan även nya svenskar, som alltmer känner utanförskap och uppgivenhet.

H.M. Kung Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare. Sveriges mest hedervärda pris bland personer med utländsk bakgrund och det främsta priset för att främja integration och entreprenörskap, https://www.aretsnybyggare.se/. Med priset vill vi hedra personer från andra länder som valt att bli nybyggare i Sverige. Och de blir allt fler. Företagare med utländsk bakgrund står för en allt större andel av tillväxten bland små- och medelstora företag i Sverige.

Nu måste vi jobba hårdare för att visa på en positiv sida av invandring och bli betydligt bättra på digital kommunikation. Invandrar entreprenörs historier måste berättas.

Vi söker personer som kan hjälpa oss med detta viktiga arbete; skriva texter, göra intervjuer och sköta Social media.

Specifika önskemål eller information: 
Du ska vara duktig på att formulera dig i skrift (svenska), ha en god erfarenhet av att kommunicera på social medier och kunskap om sociala media strategier. Vi söker en eller flera för att bygga ett bra team, som brinner för mångfald. Vi kommer att ge dig en riktig introduktion och möjlighet att närvara vid våra olika aktiviteter, bl.a. prisutdelningen på Stockholms Slott.
Minimiåtagande: 
Det är upp till dig hur mycket du vill engagera dig. Det viktigaste tidsfönstret är under hösten dock vill vi komma igång asap.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är löpande och beträffande omfattning kommer vi överens om ett upplägg som passar dig. Vi har inga problem att du sköter uppdraget remote.
Organisation: 
Stiftelsen IFS
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.