606 volontäruppdrag
Stiftelsen Stora Sköndals logotyp

Stiftelsen Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal är en diakoniinstitution med nära anknytning till Svenska kyrkan. Stora Sköndal drivs utifrån en kristen humanistisk värdegrund och utan vinstsyfte. Stora Sköndal har till uppgift att: bedriva vård och omsorg, socialt arbete, utbilda socionomer, diakoner och kyrkomusiker samt bedriva forskning.