583 volontäruppdrag

Var med och gör skillnad för våra boende inom Stora Sköndals verksamheter

Stiftelsen Stora Sköndal

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Som volontär besöker du någon/några av våra äldre på våra äldreboenden (demens och somatik), inom vår Socialpsykiatri, inom vårt seniorboende (äldre som hyr bostad inom Stora Sköndal) eller som medföljare till Stora Sköndals kyrka. Det finns även möjlighet att få vara delaktig i de sång- och kyrkstunder som vår diakon har på våra äldreboenden. Vill du inte vara knuten till en verksamhet går det bra att vara ledsagare till boende som ska till läkare eller annat besök utanför Stora Sköndal. Då blir man uppringd av den enhet som önskar ledsagning för någon boende. Du väljer själv hur ofta dina ledsagningsuppdrag ska vara.

Specifika önskemål eller information: 
En utförlig presentation av verksamheten ges av volontärsamordnaren efter överenskommelse. Alla volontärer ska lämna utdrag ur Polisens belastningsregister då vi är måna om våra boendes välbefinnande och integritet. Efter att vi mottagit din intresseanmälan kallas du till ett samtal. Du får då möjlighet att berätta om dig själv och vad du vill göra som volontär. Kanske har du speciella intressen som du vill dela med dig av till våra boende.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv vad som passar dig bäst men vi ser gärna ett minimiåtagande på ca. 1 ggr/vecka under 1-2 timmar per gång.
Adress: 
Herbert Widmans väg 7
128 64 Sköndal
När och var genomförs uppdraget: 
Volontäruppdraget utförs under dagtid, kvällstid, vardag eller helgdag. Platsen där du ska vara volontär på bestäms tillsammans med oss, allt utifrån dina önskemål och behovet inom organisationen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.