527 volontäruppdrag

Våra boende med demenssjukdom behöver medmänskligt stöd

Stiftelsen Stora Sköndal

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Praktiska uppgifter

Stora Sköndal driver ett antal gruppboenden för yngre och äldre personer med demenssjukdom. De som bor här får professionell omsorg och omvårdnad av våra medarbetare, men de behöver också medmänniskor/volontärer som kan ge dem ett socialt mervärde genom samtal i lugn och ro, promenader i vår vackra miljö eller bara sitta ner tillsammans och titta i ett gammalt fotoalbum. Detta mervärde ökar känslan av trygghet och meningsfullhet för våra boende. Gärna ser vi volontärer med annat modersmål än svenska såsom finska, spanska, polska eller andra språk som våra boende talade när de växte upp. Demens är en sjukdom som ofta gör att nutiden och dess innehåll glöms bort väldigt fort och händelser som skedde i unga år finns kvar och det är i dåtid livet utspelar sig.

Specifika önskemål eller information: 
Kunskap kring demenssjukdom. Du behöver inte vara sjukvårdsutbildad inom demensvård men ska ha erfarenhet av att samtala och umgås med personer med demenssjukdom. Språkkunskaper i finska och polska är positivt. En gång per termin genomför vi volontärkurs för nya volontärer. Den pågår vid tre tillfällen kvällstid och ger en inblick i vad volontärverksamheten på Stora Sköndal innebär.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv hur ofta men vi ser gärna ett minimiåtagande på 1-2 ggr i veckan under ca. 1-2 timmar per gång.
Adress: 
Herbert Widmans väg 7
128 64 Sköndal
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs dagtid eller kvällstid, alla dagar i veckan. Du väljer när du har möjlighet att bidra med din tid.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.