Hjälp oss att dela ut medlemskap till Matmissionen

Organisation: 
  • Stockholms Stadsmission

Vi söker två volontärer som kan hjälpa oss att dela ut medlemskap till Matmissionen. Personen som vill bli medlem tar med sig något som intygar att den är berättigad medlemskap, du kontrollerar att detta faller inom ramen för våra regler och delar sedan ut ett medlemskap i form av ett plastkort.

Matmissionen är Stockholm Stadsmissions matbutik, vilken drivs under konceptmodellen social supermarket. Detta koncept står på tre ben, dels miljötänk vilket manifesteras genom att alla varor som säljs i butiken är funktionellt svinn, dels att hjälpa personer som står utanför arbetsmarknaden att återvända till densamma genom att erbjuda arbetsintegration. Slutligen är ett mål att avlasta personer som lever i ekonomisk utsatthet, då dessa kan bli medlemmar och därmed handla till 30 % av ordinarie pris. Läs mer om verksamheten här

Innan uppdraget påbörjas genomför du Stockholms Stadsmissions volontärutbildning 20-21 januari.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Volontärutbildning 20-21 januari, därefter påbörjar du uppdraget som löper varannan onsdag 13 - 15.00 i Veddesta köpcentrum. Du kan antingen åka pendeltåg till Barkarby och gå ca 10 min till Veddesta köpcentrum eller ta buss från exempelvis Kista och Mörby som stannar precis vid centrumet.
Specifika önskemål eller information: 
Har du språkkunskaper utöver svenska och engelska är detta ett extra plus men inte ett måste
Minimiåtagande: 
Genomförande av volontärutbildning 20-21 januari därefter varannan onsdag kl 13-15 i minst sex månader.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.