Sustainergies söker styrelse!

Sustainergies

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Är du intresserad av att utveckla och lyfta fram de bästa sidorna hos en växande ideell organisation? Vill du vara med och förverkliga idéer samtidigt som du bygger Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet? Perfekt! Vi söker nu nya styrelseledamöter och valberedning för verksamhetsåret 2018-19. Skicka in en intresseanmälan till oss och tipsa om dig själv eller någon annan som vill bidra till att göra Sustainergies ännu bättre.

Om Sustainergies

Sustainergies är Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Verksamheten grundades av studenter, för studenter år 2009 och sedan dess har flera tusen deltagare fått meningsfulla erfarenheter genom jobb, praktikplatser, tävlingar, mentorskap och workshops. Vårt syfte är att bygga hållbarhetskompetens och samtidigt minska gapet mellan studier och arbetsliv. Vårt team består av ett 20-tal studentprojektledare, med fem heltidsanställda som leder verksamheten. Läs mer på: sustainergies.se/omoss.

Styrelse: Ditt uppdrag

Styrelsen har det övergripande ansvaret för organisationen och arbetar framförallt med strategiska frågor, utveckling av verksamheten och som stöd för ledningen. Nu söker vi nu kandidater till 2019-20 års styrelse. I rollen som styrelsemedlem får du:

 • bidra till att fler jobbar mer med hållbarhet i professionella roller och stärka ungas engagemang för hållbar utveckling
 • vara drivande i utvecklingen av en växande ideell organisation
 • en spännande erfarenhet i praktiskt styrelsearbete
 • en värdefull merit och ett bredare nätverk

I rollen som styrelsemedlem förväntas du:

 • dedikera ca 4-8 timmars arbete per månad för styrelsemöten, löpande styrelsearbete och arbete med organisationens ledning
 • delta på ca 6 styrelsemöten under året (i Stockholm, vardagskvällar á ca 2-3 timmar)
 • agera bollplank till Sustainergies ledning och engagerade studenter
 • dela med dig av din kompetens och bidra med utmanande frågeställningar
 • ta tydligt ansvar för verksamheten som styrelseledamot

Styrelse: Vi söker dig som…

Styrelsen arbetar alltid utifrån frågeställningen “Vart är Sustainergies på väg?” med ett perspektiv på ett par år in i framtiden för att tillsammans med ledningen hitta rätt strategisk riktning. För att konkretisera riktningen arbetar styrelsen med ett antal underfrågor utifrån vad som är mest aktuellt och relevant. Därför ser vi gärna att du som styrelsemedlem har intresse för och erfarenhet av ett eller flera av följande områden. Att:

 • i grupp utveckla och följa upp Sustainergies strategier samt jobba med verksamhetsutveckling i en snabbt växande organisation
 • jobba med grupprocesser, skapa en stark gruppdynamik samt driva på förändring
 • utveckla Sustainergies tjänsteerbjudande
 • starta, driva och utveckla organisationer
 • följa upp och stärka en organisations ekonomistyrning
 • etablera och utveckla större strategiska partnerskap

Sök uppdraget via intresseanmälan nedan.

Specifika önskemål eller information: 
Sök via intresseanmälan nedan.
Minimiåtagande: 
4-8 timmar i månaden mellan 1:a juli 2019 och 30:e juni 2020.
När och var genomförs uppdraget: 
Omfattning: ca 4-8 timmar i månaden mellan 1:a juli 2019 och 30:e juni 2020. Arbetsplats: Styrelse sammanträder i Stockholm, med viss möjlighet att medverka på distans.
Organisation: 
Sustainergies
Anmäl intresse

Anmäl intresse