Sustainergies söker valberedning!

Sustainergies

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Sysselsättning och arbete, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Är du intresserad av att utveckla och lyfta fram de bästa sidorna hos en växande ideell organisation? Vill du vara med och förverkliga idéer samtidigt som du bygger Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet? Perfekt! Vi söker nu nya styrelseledamöter och valberedning för verksamhetsåret 2018-19. Skicka in en intresseanmälan och tipsa om dig själv eller någon annan som vill bidra till att göra Sustainergies ännu bättre.

Om Sustainergies

Sustainergies är Sveriges främsta plattform för näringsliv, akademi och studenter som vill samarbeta kring hållbarhet. Verksamheten grundades av studenter, för studenter år 2009 och sedan dess har flera tusen deltagare fått meningsfulla erfarenheter genom jobb, praktikplatser, tävlingar, mentorskap och workshops. Vårt syfte är att bygga hållbarhetskompetens och samtidigt minska gapet mellan studier och arbetsliv. Vårt team består av ett 20-tal studentprojektledare, med fem heltidsanställda som leder verksamheten. Läs mer på: sustainergies.se/omoss.

Valberedning: Ditt uppdrag

Valberedningens viktigaste uppdrag är att föreslå vilka som ska leda Sustainergies verksamhet. Som medlem i Sustainergies valberedning får du en värdefull och rolig erfarenhet samtidigt som du får insyn i hur en ideell organisation fungerar. Valberedningen består av 3-4 personer som tillsammans lägger grunden för kommande års strategiska arbete genom att föreslå vilka fantastiska personer som ska utgöra Sustainergies styrelse, valberedning och revisor. Valberedningen har en viktig uppgift att analysera organisationen och lyssna in behov från nyckelpersoner och utifrån detta söka och föreslå passande kandidater. Arbetet löper under hela året, men är främst koncentrerat till januari-mars inför personvalet i mars månad.

I rollen som valberedare får du:

 • en spännande erfarenhet av praktiskt valberedningsarbete samt gedigen förståelse för styrelsearbete och verksamhetsutveckling
 • en möjlighet att påverka Sustainergies utveckling
 • en värdefull merit och ett bredare nätverk
 • en utbildning i valberedningsarbete

I rollen som valberedare förväntas du tillsammans med dina valberedningskollegor:

 • planera valberedningsprocessen
 • vara lyhörd för organisationens behov och bidra med din analys
 • föra dialog med årets förtroendevalda och ledning om organisationens behov samt driva rekryteringsprocessen för kommande års förtroendevalda
 • dedikera ca 4-8 timmar per månad för möten och löpande arbete

Valberedning: Vi söker dig som…

Vi tror att du som medlem i valberedningen:

 • har god kännedom om Sustainergies eller är/har varit engagerad i Sustainergies
 • har ett intresse för organisationsutveckling eller organisationsstyrning
 • är nyfiken på eller har erfarenhet från andra förtroendeuppdrag

Sök uppdraget via intresseanmälan nedan.

Specifika önskemål eller information: 
Se beskrivning ovan.
Minimiåtagande: 
Ca 4-8 timmar i månaden mellan 1:a juli 2019 och 30:e juni 2020
När och var genomförs uppdraget: 
Omfattning: ca 4-8 timmar i månaden mellan 1:a juli 2019 och 30:e juni 2020. Arbetsplats: Styrelse och valberedning sammanträder i Stockholm, viss möjlighet att medverka på distans.
Organisation: 
Sustainergies
Anmäl intresse

Anmäl intresse