590 volontäruppdrag

Göteborg: Rekryterare/Intervjuare av nya volontärer sökes

Svenska Djurambulansen

Var?Göteborg
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan rekrytera aspirerande chaufförsvolontärer, vilket innebär intervjuer, referenstagning och utvärdering. Vi räknar att en rekryterare behöver cirka 2-4h i veckan för att klara sitt uppdrag.

Uppdraget som chaufförsvolontär hos Svenska Djurambulansen är viktigt och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som är skicklig på att rekrytera.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning av lämplighet genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju. Det är dessa djupintervjuer som du kommer ansvara för och referenstagningen där efter. Djupintervjuerna hålls via videomöte i MS Teams och ni är två stycken som genomför intervjuerna tillsammans. Du får utbildning internt om hur föreningens, jourverksamhet och rekryteringsprocessen fungerar, och även stöd från din teamledare löpande.

Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1 år eller mer) och har erfarenhet av eller intresse för rekrytering och intervjuteknik. Du får utbildning internt om hur föreningen, jourverksamheten och rekryteringsprocessen fungerar, och även stöd från din teamledare löpande.
Minimiåtagande: 
Cirka 2-4h löpande i veckan med eget arbete och avstämning med teamledare och rekryteringsgruppen cirka 2 ggr i månaden.
När och var genomförs uppdraget: 
Vårt arbete sker främst via MS Teams eller telefon under Covid-19, och bokas i samarbete med resterande grupp.
Organisation: 
Svenska Djurambulansen
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.