Stockholm: Rekryterare/intervjuare av nya volontärer sökes.

Svenska Djurambulansen

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Djur, Kris- och samhällsberedskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hålla intervjuer med aspirerande chaufförsvolontärer 1 gång i månaden (5h), centralt i Stockholm.

Uppdraget som chaufförsvolontär hos Svenska Djurambulansen är viktigt och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. Nu är målsättningen att få ytterligare en djurambulans i jour i Stockholms län då det är en ständig ökning av utryckningar.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som är duktig på att intervjua nya sökande.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet. Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning av lämplighet genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju. Det är dessa djupintervjuer som du kommer ansvara för. Djupintervjuerna hålls en gång i månaden och ni är två stycken som genomför intervjuerna tillsammans. Intervjuerna utförs oftast på en helgdag (lördag eller söndag) på Medborgarskolan på Hagagatan 23. Du får utbildning internt om hur föreningens, jourverksamhet och rekryteringsprocessen fungerar, och även stöd från din teamleader löpande.

Nyfiken på oss?

Läs mer:

Välkommen med din ansökan!

Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1-2 år) och har erfarenhet av eller intresse för rekrytering och intervjuteknik.
Minimiåtagande: 
1 dag i månaden (cirka 5h) löpande. Deltagande på möte med rekryteringsteamet 1 gång per månad, kvällstid i 2h.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi söker dig som kan hålla intervjuer med nya chaufförsvolontärer 1 gång i månaden (5h), centralt i Stockholm (i dagsläget använder vi lokaler på Medborgarskolan, Hagagatan). Hittills har intervjuer utförts en lördag i månaden mellan kl 9-14.
Organisation: 
Svenska Djurambulansen
Anmäl intresse

Anmäl intresse