Stockholm: Rekryteringsansvarig/ Teamleader för rekryteringsgruppen

Organisation: 
  • Svenska Djurambulansen

Har du erfarenhet/intresse av HR och rekrytering? Vi söker dig som kan hjälpa oss att rekrytera nya chaufförsvolontärer i Stockholm.

Arbetet som chaufför hos Svenska Djurambulansen är ett viktigt uppdrag och kräver en hel del av volontärerna som kör. Som chaufför har man oavlönat och självständigt hand om jouren, man tar hand om djur och människor i kris samtidigt som man fungerar som föreningens ansikte utåt i alla lägen medan man har ansvaret för djurambulansen. Jouren på Svenska Djurambulansen är öppen dygnet runt, året runt och därför krävs det en stor grupp lämpliga volontärer som är villiga att dela denna uppgift.

Även när man har en fantastisk grupp volontärer så är Svenska Djurambulansen en ideell förening. Ibland kommer livet emellan vilket leder till att personer väljer att lämna sitt jourpass. Det gör att föreningen hela tiden behöver arbeta med att finna nya eldsjälar som kan fylla de tomrum som skapas när någon lämnar. Utöver det så har Stockholm i dagsläget ett jourschema som täcker jouren för att ha en djurambulans i jour, och nu är målsättningen att få en till djurambulans i jour då det är en ständig ökning av utryckningar.

För att lyckas med detta krävs det en löpande rekrytering, och nu söker vi en person som kan vara teamleader och ansvara för rekryteringsgruppen som idag består av två intervjuare och två administratörer.

Varje vecka söker sig många nyfikna volontärer till Svenska Djurambulansens jourverksamhet.
Föreningen har en utpräglad rekryteringsprocess där den sökande volontären först går på ett informationsmöte med snabbintervjuer, där en första bedömning genomförs. Uppfyller volontären de krav som ställs, bjuds volontären in för en personlig djupintervju, därefter körtest och medåkning med befintliga volontärer för att bedöma den sökandes lämplighet.

Läs mer om föreningen:
www.svenskadjurambulansen.se
www.facebook.com/svenskadjurambulansen
https://www.youtube.com/channel/UCBwnVIS1IMX1i929C_3Devw

När och var ska uppdraget genomföras: 
Vi söker dig som kan lägga ett par timmar varje vecka på att stötta och leda rekryteringsteamet. Möten i rekryteringsgruppen hålls 1-2 gånger i månaden och utöver det hålls kontakt genom över telefon. Utöver det har ledningen ett stormöte varje månad där du rapporterar rekryteringsgruppens status. Informationsmöten har vi vanligtvis en gång i kvartalet och det är teamleadern som planerar mötet. Det gör du tillsammans med flertalet andra erfarna volontärer som håller en presentation av föreningen och vad det innebär att vara chaufförsvolontär.
Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att du kan engagera dig långsiktigt (1-2 år) och har erfarenhet av (eller intresse för) HR och rekrytering.
Minimiåtagande: 
2-5 h i veckan för eget arbete, fysiska möten varannan vecka på 2h.
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.