590 volontäruppdrag
Svenska Franciskushjälpens logotyp

Svenska Franciskushjälpen

Svenska Franciskushjälpen är en självständig och politiskt oberoende, ideell förening. Den har en särskild anknytning till den franciskanska ordensfamiljen.

Vi ämnar att i ödmjukhet samt att i franciskansk och ekumenisk anda betjäna människor som lider nöd till kropp eller själ och vi ämnar tjäna dem utan hänsyn till deras konfession, livsåskådning eller nationalitet samt utan att kränka den enskildes integritet.

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag