588 volontäruppdrag

"Kyrka på byn"-vandring kring lunchtid

Svenska kyrkan, Gamla Uppsala församling

Var?Uppsala
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Övrigt

DU - som har tid mitt på dagen att vara en dag-vandrare! DU - en trygghetsskapande, lugn och stabil vuxen som kan möta både skolungdomar och äldre med respekt, medkänsla, och omsorg. Du - behövs i området kring Torbjörns torg/Tuna Backar. Vi behöver ett antal dag-vandrare!

Vi tänker att du helst går tillsammans en annan vuxen, en eller två gånger i veckan mellan kl.11 och 13. Ni kommer att ha på er gula västar med Svenska kyrkans logotype och blir därmed representanter för det som kyrkan står för; närvaro, öppenhet och hopp. Allas lika värde ska vara självklart, likaså den diakonala aspekten, att våga möta människor i olika sorters utsatthet.

Specifika önskemål eller information: 
Personlig lämplighet är viktigast. Intervju sker via telefon eller vid personligt samtal. Annan etnicitet än svensk är berikande, likaså breda språkkunskaper. Ett nytt utdrag (i oöppnat kuvert) ur polisens belastningsregister ska visas upp innan uppdraget startar. Att lämna referenser kan bli aktuellt.
Minimiåtagande: 
Ca två timmar per tillfälle, helst en till tre gånger per vecka. Introduktion ca 1 ½ timma före första tillfället.
När och var genomförs uppdraget: 
Mellan 11 och 13 i området kring Torbjörns torg/Tunabackar/Tunabergsskolan i Uppsala.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Alla dessa välkomnas i Tunabergskyrkan, som är platsen volontären utgår från. Om det fungerar för volontären att gå runt på området och vara en trygghetsskapande person så spelar fysiska funktionsnedsättningar mindre roll.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.