Volontärer sökes till ENVIS kursverksamhet i Östra Göteborg

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Göteborgs stift
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Integration och asylsökande

Vårt mål är att skapa möjligheter för utrikes födda till arbete, utbildning och möten med personer som redan är väl etablerade i det svenska samhället. För att lyckas behöver vi din hjälp! Som volontär inom ENVIS kursverksamhet får du tillfälle att lära känna nya människor från hela världen samtidigt som du blir en del i ett större sammanhang där integrationen står i centrum. ​

ENVIS – En väg in i svenska samhället är ett integrationsarbete i samverkan mellan Helsjön folkhögskola, Erikshjälpen Second hand i Kortedala och Svenska kyrkan i Bergsjön, Kortedala och Örgryte. Inom ramen för ENVIS bedriver Helsjön folkhögskola undervisning i bl.a. SFI, musik, rörelse och hälsa och textilt arbete. Undervisningen äger rum i Bergsjön kyrka, mellan kl. 9.00 och 14.30 varje vardag under terminerna.Vi gör också många studiebesök.

Som volontär fungerar du som ett komplement till våra engagerade pedagoger och modersmålsstödjare. I dina uppgifter kan t.ex. ingå att finnas till på raster och prata med elever, koka kaffe, hjälpa till i klassrummet eller följa med på utflykter och studiebesök.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Du tjänstgör enligt överenskommelse med den aktuella läraren i Bergsjön kyrka, Göteborg. Vi är flexibla vad gäller omfattning och tider men du bör kunna gå in kontinuerligt under en termin.
Specifika önskemål eller information: 
Du bör ha goda färdigheter i det svenska språket. De människor som kommer till oss håller på att lära sig svenska och de behöver personer att öva på att prata tillsammans med. Kan du dessutom andra språk än svenska och engelska är det en stor fördel, särskilt om det är något av de stora invandrarspråken.
Minimiåtagande: 
Minimum 2 timmar varannan vecka med kontinuitet.
Adress: 
Årstidsgatan 1
41513 Göteborg
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: