Volontär Öppet hus

Organisation: 
  • Svenska kyrkan, Gottsunda församling
Plats: 
  • Uppsala
  • Uppsala
Ändamål: 
Ekonomisk/social utsatthet
Social gemenskap
Äldre

Öppet hus är en verksamhet öppen för daglediga. Hit kommer den som är sjukskriven, förtidspensionerad, pensionär och arbetssökande. Det är en mötesplats där det samtalas om livet och livets villkor över en kopp kaffe. En anställd ansvarar för verksamheten och det finns fler volontärer med olika ansvar. Den vi söker önskar vi tar mer ansvar och har blick för vad som sker i rummet i samverkan med anställd. Du får gärna komma på studiebesök till verksamheten innan du möter vår volontärsamordnare för ett samtal.

När och var ska uppdraget genomföras: 
torsdagar 12.30-15.30 Gottsunda kyrkas foajé
Specifika önskemål eller information: 
Intervju innan första tillfället
Minimiåtagande: 
1 ggr vecka under våren 2018
Adress: 
Valthornsvägen 11
75650 Uppsala
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: