Jurist eller juridikstuderande i Solna?

Svenska kyrkan, Solna församling

Var?Solna
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet
Vad?Administrativa uppgifter, Juridik

Börjar du bli färdig med juristutbildningen och vill testa dina kunskaper i teorin, samtidigt som du gör en samhällsinsats? Eller är du kanske pensionär med juridisk bakgrund?

Svenska kyrkan i Solna träffar ofta människor i behov av juridisk rådgivning. Vill du som volontär hjälpa människor att reda ut rättigheter och skyldigheter? Du behöver inte binda upp dig utan vi kan tillsammans komma fram till en arbetsinsats som passar dig. Alla kontakter går genom diakoner anställda av Svenska kyrkan Solna.

Specifika önskemål eller information: 
Jurist alt. juridikstudent.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse.
När och var genomförs uppdraget: 
Kyrkans hus, Solna församling.
Anmäl intresse

Anmäl intresse