726 volontäruppdrag

Barnkören Mikrofon söker praktisk medhjälpare

Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling

Var?Umeå
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kultur, Religion
Vad?Evenemangsuppgifter, Praktiska uppgifter

Barnkören Mikrofon startar 20/9 i Ersbodakyrkan. Vi söker en volontär som kan bistå kyrkans kantor med praktisk hjälp. Uppgifterna består i att ställa i ordning lokalen, tillsammans med kantor hämta barnen på en näraliggande skola. Under sångstunden sitta med barnen. Efter sångstunden följa barnen tillbaka till skolan.

Specifika önskemål eller information: 
Du får gärna ha erfarenhet av arbete med barn. Bra om du behärskar det svenska språket. Kantor introducerar uppdraget. För den som anlitas för uppdraget krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Minimiåtagande: 
Uppdraget gäller en gång i veckan kl.14.30-16.00
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget gäller måndagar kl. 14.30-16.00. Start 20/9 eller efter överenskommelse.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.