601 volontäruppdrag

Svenska Organisationen mot Statslöshet söker kommunikatör!

Svenska Organisationen mot Statslöshet

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Information och kommunikation, Kreativa uppdrag, Opinionsbildning/aktivism

Svenska Organisationen mot Statslöshet är en nystartad organisation som arbetar med att synliggöra statslöshet och för allas rätt till en nationalitet. Organisationen arbetar enligt artikel 15 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och allas rätt till att tillhöra som medborgare till ett land. I Sverige finns idag ca 30 000 personer som är statslösa och därmed inte har någon nationalitet. Vi vill synliggöra detta, samt arbeta för att ändra de policys som finns, för att tillgodose dessa personers rättigheter.

Vi söker nu en kommunikatör på ideell basis som kan hjälpa oss att ta fram grafiskt material, uppdatera sociala medier samt hemsidan.

Specifika önskemål eller information: 
- Kunskap om InDesign - Kunskap om sociala medier - Jobbat med hemsidor tidigare
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker under ett år - några timmar i veckan
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs på distans.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.