Man kommer långt med att vara medmänniska!

Sandra Malmborg är diakoniassistent i Färingsö församling i Stockholms stift. Hon ansvarar sedan ett drygt år tillbaka för församlingens ideella arbete.

Man kommer långt med att vara medmänniska!

Sandra Malmborg är diakoniassistent i Färingsö församling i Stockholms stift. Hon ansvarar sedan ett drygt år tillbaka för församlingens ideella arbete.

-Jag försöker nå ut till människor som vill engagera sig på olika sätt, bland annat via Volontärbyrån, lokal annonsering i tidningar och på Facebook. Störst gensvar har de aktiviteter vi har för nyanlända givit, det är många som vill bidra med sin tid på de aktiviteter vi har på kommunens boende för nyanlända och på det språkkafé som vi ligger i startgroparna med. Detta visar verkligen att många redan etablerade vill hjälpa.

Sandra berättar att något hon jobbar aktivt med är att förmedla att det ska vara enkelt och roligt att engagera sig ideellt och att man oftast inte behöver ha några speciella förkunskaper.

-Man kommer långt med att vara medmänniska! Det behöver inte heller vara ett livslångt uppdrag, så jag brukar försöka avdramatisera det hela och visa att det inte är så läskigt att vara volontär! Man behöver bara vara sig själv.

Några av de nya volontärerna har även börjat närvara vid gudstjänster och andra tillställningar.

-Det är nog så att de via sitt ideella uppdrag finner ett sammanhang de trivs i och därför blir nyfikna på församlingen.

Sandra har flera sätt att uppmuntra de engagerade, och bland annat ordnar församlingen en fest varje år för de ideella. Men viktigast av allt är att förmedla att volontärernas tid och insats verkligen är viktigt och betydelsefullt.

-Jag kan tydligt se volontärernas stolthet då de är med i våra grupper! Den 80-åriga damen som fikar med de ensamkommande tonårskillarna är precis lika viktig som den 40-åriga kvinnan som är med på fängelsets besöksgrupp och pysslar armband! Jag har egen erfarenhet från just besöksgruppen på fängelset och vet att vi gör skillnad – de som sitter på anstalten får ett välkommet avbrott i sitt annars så inrutade liv.

Sandras tips till dig som vill börja rekrytera fler volontärer till församlingen:

  • Avsätt tid! Det tar mer tid än man tror i början, det är mycket mejlande, kontaktskapande och annonserande. Se till att du har mandat från din chef, du behöver få lägga tid på detta.
  • Du bör inte vara ensam i detta, det blir väldigt tungrott då. Mina närmaste kumpaner är diakonen och kyrkoherden, vi har alla tre har gått utbildningen ”Att leda ideella” på Sigtuna folkhögskola, så vi har en bra bas att stå på.
  • Skaffa en ideell arbetsgrupp och ha regelbundna möten! Vår grupp består av mig, diakon, kyrkoherde samt tre redan etablerade volontärer.
 

Fler berättelser