Hitta fler frivilliga till era verksamheter

Bilder

Sedan flera år tillbaka samarbetar Ideellt forum i Svenska kyrkan och Volontärbyrån, bland annat kring verktyget ”Volontärbyrån i Svenska kyrkan”. När samarbetet påbörjades var ledorden ”det ska vara lätt att finns sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan”. Något vi fortfarande arbetar efter. Målet är att öppna vägar och utveckla det ideella engagemanget i församlingslivet.

Via Volontärbyrån i Svenska kyrkan kan församlingar och stift söka efter fler frivilliga.
Registrera ett ideellt uppdrag >

Så här funkar Volontärbyrån i Svenska kyrkan

1. Du registrerar din församling/stift och en kontaktperson och ett ideellt uppdrag. När Volontärbyrån har godkänt din registrering får du ett mejl med en aktiveringslänk till ditt konto.

2. Nu kan du logga in och registrera ett uppdrag. I uppdraget beskriver ni konkret de behov ni ser ser av ideella insatser för att utveckla församlingslivet.

3.Volontärbyrån läser igenom det ni registrerat så att det uppfyller Volontärbyråns riktlinjer. Volontärbyrån publicerar godkända uppdrag varje vardag och inom max 48 timmar, men oftast samma dag. Uppdragen syns både på Volontärbyrån i Svenska kyrkan och Volontärbyråns nationella hemsida, www.volontarbyran.org.

4.När uppdraget är publicerat kan den som är intresserad skicka en intresseanmälan som går direkt till den kontaktperson som ni har registrerat.

5.Ni tar kontakt med personen som skickat intresseanmälan, och ansvarar själva för vilka ideella ni tar emot. Det är dock viktigt att alla intresserade får ett svar, även om det inte är möjligt för er att ta emot alla som söker.

Minisökfunktion som visar uppdrag från er församling på er egen hemsida

Som församling och stift kan ni även få en minisökfunktion som visar era aktuella uppdrag på er hemsida, efter att ni gått en arbetslagsutbildning. De uppdrag som ni lägger ut syns automatiskt i minisökfunktionen och uppdaterar sig själv så fort det registreras nya. Kontakta oss för att få en sådan.

Få stöd i ditt arbete med ideella medarbetare

I Kunskapsbanken har vi samlat material om ideellt engagemang som vi hoppas att du och din församling kan ha nytta av. Det är handböcker, mallar, checklistor och skrifter som du kan använda på egen hand för att utveckla ert arbete med frivilliga. Läs mer på Volontärbyråns kunskapsbank