Handböcker för dig som leder ideella medarbetare

Bilder

Volontärbyrån och Ideellt Forum i Svenska kyrkan har flera handböcker som ger dig praktisk kunskap, stöd och inspiration om att arbeta med ideella medarbetare.

Ideellt forums handböcker:
Idealitet som utmanar ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i samhället. Författarna tar sig an idealitet utifrån fyra olika perspektiv. Författare: Jonas Bromander, Jonas Ideström, Åsa Nyström, Kerstin Wimmer.

Du kan köpa boken via Verbums webbbutik

​Fler böcker från Ideellt forum finns här.

Volontärbyråns handböcker:

Att inkludera fler i föreningslivet

​Boken ger dig grundläggande kunskap om mångfald och normkritik samt konkreta verktyg för att engagera fler i församlingen. Handboken riktar sig främst till dig som inte har så mycket förkunskaper i ämnet, och vill sätta igång ditt inkluderingsarbete. Den innehåller konkreta metoder för att se över den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv och övningar för att driva arbetet framåt.

Att leda frivilliga i föreningslivet

Hur kan ideella organisationer ännu bättre ta tillvara på människors engagemang? Denna bok tar upp allt från rekrytering och introduktion av frivilliga till hur du kan utveckla och stimulera engagemang. Personliga berättelser varvas med teori kring frivillighet och konkreta tips och råd. Handboken ger dig verktyg och förslag på hur du kan omsätta tanke till handling. 

Fler nyheter