Om Ideellt forum i Svenska kyrkan

Bilder

Ideellt forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Likaså vill vi visa på och ge vårt stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet i Svenska kyrkan.

  • Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar vi ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.
  • Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.
  • Ideellt forum vill vara en mötesplats där vi byter erfarenheter och inspirerar varandra kring hur man kan underlätta och ge plats för personligt engagemang i det lokala församlingsarbetet.
  • Ideellt forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och enskilda som stärka frivillighet och personligt engagemang i Svenska kyrkan.
Läs mer om Ideellt forum >

 

Fler nyheter