Göteborg

Svenska kyrkan, Lundby församling

Svenska kyrkan, Lundby församling

Beskrivning

Lundby församling ligger på Hisingen i Göteborg. Lundby församling är en gemenskap som har antagit utmaningen att vara kyrka och förmedla evangelium i den brokiga storstadsmiljö som utgör församlingens geografiska område.

Till Lundby församling skall du få komma som den du är. Oavsett kön, etniskt ursprung, sexuell identitet, funktionsvariationer eller annat. Vi människor är olika, men delar det här livet och har en gemensam framtid. 

I vår församling har vi aktiviteter som undervisning, diakoni, mission och gudstjänst.

Bevaka denna organisation

Uppdrag

Adress

Hisingsgatan 26, 41703

Telefonnummer

031-7316800

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.svenskakyrkan.se/lundby