Malmö

Svenska kyrkan, Malmö

Svenska kyrkan, Malmö

Beskrivning

Svenska kyrkan Malmö är Sveriges största pastorat med 22 kyrkor fördelat på 6 församlingar. Här ryms en mångfald av möten och verksamheter varje dag. Vi styrs av Svenska kyrkans värdegrund som definierar kyrkans grundläggande värden och värderingar, och som vi vill utgå ifrån i både handling och ord. Vi strävar efter varje människas lika värde, arbete för fred, försoning, rättvisa och hållbarhet i harmoni med värdegrunden.

Bevaka denna organisation

Uppdrag