Ändamål

Kris- och samhällsberedskap

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan, Kristinehamns pastorat

Vakta kyrkan

  • Kultur
  • Religion
  • Kris- och samhällsberedskap
Plats Kristinehamn

Svenska kyrkan, Danmark-Funbo församling

Nattvandra med oss i Sävja!

  • Kris- och samhällsberedskap
  • Social gemenskap
  • Barn och ungdom
Plats Uppsala

Organisationer som arbetar med ”Kris- och samhällsberedskap”

Andra ändamål