Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling — Umeå

Barnkören Mikrofon söker praktisk medhjälpare

Sista anmälningsdatum

2021-12-12

Beskrivning

Barnkören Mikrofon startar 20/9 i Ersbodakyrkan. Vi söker en volontär som kan bistå kyrkans kantor med praktisk hjälp. Uppgifterna består i att ställa i ordning lokalen, tillsammans med kantor hämta barnen på en näraliggande skola. Under sångstunden sitta med barnen. Efter sångstunden följa barnen tillbaka till skolan.

Minsta åtagande

Uppdraget gäller måndagar kl. 14.30-16.00. Start 20/9 eller efter överenskommelse.

När och var sker uppdraget

Uppdraget gäller måndagar kl. 14.30-16.00. Start 20/9 eller efter överenskommelse.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan Alingsås

Konsertvärd

  • Kultur
Plats Alingsås