Act Svenska kyrkan

Bli Ageravolontär!

Sista anmälningsdatum

2021-12-31

Beskrivning

Vad gör en Ageravolontär?

- Tillhör en lokalgrupp som möts eller har digitala möten några gånger per termin för att planera och genomföra aktiviteter som genomförs i Act Svenska kyrkans namn.

- Alla volontärer som vill ses fyra gånger per år för fortbildning, inspiration och för att agera tillsammans.

- Får fortbildning i omvärldsfrågor, klimatfrågor och psykosocialt arbete i humanitära katastrofer. 

Minsta åtagande

Genomförs via lokala aktiviteter eller tillsammans vid någon av de 4 årsträffarna.

När och var sker uppdraget

Genomförs via lokala aktiviteter eller tillsammans vid någon av de 4 årsträffarna.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Dag, helg

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan Alingsås

Konsertvärd

  • Kultur
Plats Alingsås