Svenska kyrkan, Umeå stadsförsamling — Umeå

Fikavärd i möte med äldre

Spara

Beskrivning

Vill du förbereda och servera fika i samband med gudstjänst? 
En gång i månaden firar vi en enkel nattvardsgudstjänst (mässa) på äldreboendet Hemgården i Umeå. Efter det önskar vi servera ett kyrkfika och samtala med gudstjänstbesökarna. Då vore det trevligt att vara någon till i teamet som bidrar till gemenskapen. Det finns också möjlighet att prova på uppgiften som kyrkvärd genom att läsa en text under gudstjänsten och att vara med och dela ut nattvarden.

Minsta åtagande

1 g/mån ca 2 tim per gång.

När och var sker uppdraget

I dagsläget onsdagar 13.00-15.00 på Hemgårdens äldreboende. Tidpunkten kan komma att ändras till hösten. Själva gudstjänsten pågår 13.30-14.00. Övrig tid förbereds och serveras fika.

Tillgänglighet

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen

Svenska kyrkan i Umeå

Walking for peace

 • Barn och ungdom
 • Social gemenskap
 • Integration och asylsökande
Plats Umeå

Svenska kyrkan, Kristinehamns pastorat

Baka

 • Ekonomisk/social utsatthet
 • Social gemenskap
Plats Kristinehamn