Utbildning för dig som är ideell, förtroendevald eller anställd inom Svenska kyrkan

Bilder

Utbildning är en förutsättning för ökad delaktighet i Svenska kyrkans församlingar. Det gäller såväl grundutbildning och fortbildning för anställda inom Svenska kyrkan, som utbildning och fortbildning av förtroendevalda och ideella medarbetare. Ideellt forum i Svenska kyrkan har tagit initiativ till en rad kortare och längre utbildningar för att stärka frivillighet och idealitet i det lokala församlingslivet.

Idealitet och migration

Om utbildningen
Den digitala utbildningen "Idealitet och migration" är en introduktion till arbetet med människor som är nya i Sverige. Här får du lära dig mer om Svenska kyrkan och vad det innebär att vara ideell hos oss. Du kommer också att få med dig kunskaper som hjälper dig att vara ett bra stöd för den du möter. Men framför allt kommer du att förstå hur mycket ditt engagemang och dessa möten kommer att berika dig. Du kan göra utbildningen på egen hand eller i grupp.
Till utbildningen >

Att leda ideella medarbetare

Om utbildningen
“Att leda ideella medarbetare” är en processutbildning för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. Under fem kurstillfällen får deltagarna hjälp att se på sin församling på ett nytt sätt och bland annat reflektera kring frågor om församlingssyn, yrkesroll och medarbetarskap. Mellan träffarna har kursdeltagarna uppgifter som relaterar till det egna församlingsarbetet och mynnar ut i en förankrad utvecklingsplan för arbetet med idealitet och församlingsliv.

Kursens fem teman 
  • Det ideella arbetets betydelse: för kyrka, individ och samhälle
  • Stödstrukturer för delaktighet: mallar, juridik och samsyn som förenklar
  • Yrkesroll och medarbetarskap: från utförare till möjliggörare
  • Engagemang och tro: man växer där man får plats
  • Utvecklingsplanen: från nuläge till önskat läge

Utbildningen ges på fyra folkhögskolor
Utbildningen anordnas och bekostas av Ideellt forum i samverkan med fyra folkhögskolorna Helsjön, Sigstuna, Strömbäck och Vadstena. Deltagarna betalar endast för kost och logi. Information om kursdatum, kurskostnad och anmälan för respektive folkhögskola finns nedan. Ideellt forum genomför utbildningen här:

Ideellt forums arbetslagsutbildning

Om utbildningen
Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen. Syftet med utbildningen är att rusta församlingens anställda och förtroendevalda medarbetare till att synliggöra, möjliggöra och utveckla möjligheter till ideellt engagemang i församlingen.
 
I Ideellt forums arbetslagsutbildning deltar hela anställdas arbetslag och vi ser gärna också att förtroendevalda ges möjlighet att vara med.
 
Utbildningen fungerar utmärkt tillsammans med vår utbildning "Att leda ideella medarbetare" eftersom de som där utbildas till samordnare för ideella då ges möjlighet att arbeta i ett sammanhang som har en bred förståelse för vad samordnarrollen innebär.

 Innehåll på träffarna 
  • ​Att vara kyrka: presentation av Ideellt forum och Volontärbyrån i Svenska kyrkan, församlings- och kyrkosyn – vad säger våra grunddokument? m.m.
  • Möjligheter till delaktighet: var syns vi? Var vill vi synas? Uppdragsbeskrivningar, Volontärbyråns verktyg m.m.
  • Förändring som håller: från utförare till möjliggörare, modeller för förändringsarbete . 

Efter genomgången utbildning ges möjlighet att få använda det webbbaserade verktyget Volontärbyrån i Svenska kyrkan. Kontakta Ideellt forums samordnare för vidare information
Läs mer om utbildningen >

Vill du veta mer?

Kontakta JanOlof Nordström, Samordnare Ideellt forum i Svenska kyrkan
Mejla eller ring 070-635 24 67

Kontaktuppgifter till alla huvudmän hittar du på Ideellt forum