Volontärbyrån i Svenska kyrkan

Bilder

Volontärbyrån i Svenska kyrkan är nu ett verktyg inom Ideellt forums verksamhet med syfte att öppna upp vägar och utveckla det ideella engagemanget i församlingslivet.

Volontärbyrån i Svenska kyrkan startade som ett samarbetsprojekt inom Svenska kyrkan mellan Luleå stift, Piteå landsförsamling, Sensus studieförbund, Ideellt forum i Svenska kyrkan och Volontärbyrån. Volontärbyrån har därför skräddarsytt sin webbplats och skapat en portal för Svenska kyrkan där uppdrag från församlingar finns och kan sökas av dem som är intresserade. Dessutom får varje enskild församling en egen minisökfunktion att ha på sin hemsida som visar den egna församlingens uppdrag.

Det är lätt att finna sin uppgift i Svenska kyrkan

Volontärbyrån i Svenska kyrkan har som motto att “det ska vara lätt att finna sin uppgift för den som vill göra en ideell insats i Svenska kyrkan”. Den långsiktiga målsättningen är att detta ska bli ett verktyg som öppnar för delaktighet och engagemang och som är tillgängligt för varje församling inom hela Svenska kyrkan.
 
Volontärbyrån i Svenska kyrkan bygger på samma enkla idé som Volontärbyråns nationella verksamhet. Församlingar beskriver konkret de behov man ser av ideella insatser för att utveckla församlingslivet och uppdragen kan sökas av de som är intresserade både via församlingens egen hemsida och via Volontärbyråns nationella hemsida, www.volontarbyran.org.

Man mår bra av att engagera sig

Att engagera sig som volontär innebär att du med din tid och kunskap bidrar till att saker och ting blir bättre i ditt närsamhälle. Vi tror på engagemangets positiva kraft och att man mår bra av att engagera sig för det man tror på. Samtidigt kommer ditt engagemang både enskilda medmänniskor och samhället i stort tillgodo.