726 volontäruppdrag

Var med och starta upp 4H i Örebro

Sveriges 4H

Var?Örebro
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Djur, Miljö och natur
Vad?Evenemangsuppgifter, Utbildning, Övrigt

Var med på resan och starta upp 4H i Örebro! Det finns en plats för ny verksamhet där du som styrelseledamot kan arrangera kurser om djur och natur för barn och ungdomar och även sköta om djuren på gården. Hur ofta ni vill ha kurser är helt upp till er. Ni kommer få stöd från 4H nationellt i uppstarten.

Anmäl ditt intresse så kan vi berätta mer.

Mer om 4H:
4H är en gammal organisation med rötter i USA, där organisationen startades 1902. Sedan dess har 4H andan och våra metoder spridit sig över hela världen och idag finns vi i 80 länder. Det är en fantastisk organisation med djupt rotade ledord och arbetssätt.

4H står för huvud, hjärta, hand och hälsa, och det genomsyrar all vår verksamhet.

  • Huvud: 4H vill främja intresset för ett aktivt lärande genom intressant och inspirerande inlärningssätt. Genom att barn och unga får kunskap till sig genom huvudets H får de mod till att våga ifrågasätta och ta ställning.
  • Hjärta: Hjärtats känsla lär oss att visa kärlek, empati och respekt. Att vara ansvarstagande i 4H innebär också att det är en självklarhet att varje individ oavsett kön, social eller kulturell bakgrund respekteras.
  • Hand: Handens praktiska kunnande befäster kunskapen. 4H vill göra lärandet till en lek och väcka nyfikenhet att söka mer kunskap genom att praktiskt använda handens H.
  • Hälsa: Att vara välmående innebär i 4H att en person värnar om sin och andras hälsa i alla aspekter enligt hälsans H.

Arbetssättet som också genomsyrar allt vi gör är ”lära genom att göra” och vårt syfte är att utveckla barn och ungdomar till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden samt att främja ett sunt levnadssätt för barn och ungdomar genom friluftsliv, aktiv fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Det gör vi genom att:

  • ge barn och ungdomar ansvar och möjlighet att påverka sin fritid genom föreningsdemokrati bedriva information- och upplysningsverksamhet rörande hållbar samhällsutveckling
  • samarbeta med likartade organisationer i andra länder och bedriva internationell verksamhet som ökar barn och ungdomars respekt för olika kulturer
  • organisera och arrangera aktiv frilufts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar
Specifika önskemål eller information: 
Ledarskap, arrangörskap, styrelsekunskap eller djurkunskap.
Minimiåtagande: 
Det är upp till var och en.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om det tillsammans.
Organisation: 
Sveriges 4H
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.