Minibussförare eller logistiker i den civila krisberedskapen

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Praktiska uppgifter, Transport

En motor- och transportenhet, MTE, är en regional resurs som är kopplad till en länsstyrelse. I MTE Västra Götaland finns det förare med olika behörigheter, logistiker, elverksoperatörer och ledningspersonal. I händelse av svåra samhällsstörningar, tex brand, översvämning eller storm kan länsstyrelsen kalla in frivilliga förstärkningsresurser från MTE för att få hjälp med transporter av material, utrustning, förnödenheter eller personal. Som förare eller logistiker ingår du i en pool och beroende på vilken typ av händelse som inträffat används hela eller delar av personalen och de frivilliga i motor- och transportenheten.

Såhär kan det gå till om det värsta inträffar:
-Den från början rätt beskedliga branden i skogen har brett ut sig och täcker nu flera kvadratkilometer. Räddningstjänsten jobbar febrilt sedan flera dygn tillbaka, men på grund av den kraftiga vinden så fortsätter branden att sprida sig. Nu är den bara några kilometer från bostadsområdet och man beslutar att man måste evakuera alla boende där. Bussförarna och logistiken sätts i arbete i motor- och transportenheten i länet för att rycka in och bistå kommunen.

Utbildningsstege minibuss/logistiker:

  • Grundkurs minibussförare + introduktionsdag 4 dagar
  • Grundkurs logistiker + introduktionsdag 4 dagar

Efter att du genomfört grundkursen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år.

Utbildningsinnehåll:

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Motor och transportenhetens roll och uppgift för länsstyrelsen i Västra Götaland
  • Sjukvård
  • För minibussförare: körning, orientering, riskutbildning m halkkörning, lastsäkring, hjulbyte, bogsering, enklare felsökning och vård
  • För logistiker: transportplanering, stabsmetodik, sambandsutrustning, karta/orientering
Specifika önskemål eller information: 
Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort med lägst behörighet B, vara folkbokförd i Sverige samt medlem i någon bilkår eller FAK i Västra Götaland. Max ålder vid utbildningens början är 67 år. Anmälan: Du anmäler dig genom att skicka in en intresseanmälan. En överenskommelseblankett kommer också behövas fyllas i där du och din arbetsgivare skriver på att du står till förfogande om det skulle uppstå en kris i samhället.
Minimiåtagande: 
Efter att du gått kursen kommer du kallas till repetitionsutbildning vartannat år. Samt att du kan bli inkallad vid en kris i samhället när Länsstyrelsen behöver förstärkningsresurs.
När och var genomförs uppdraget: 
Grundkurs minibussförare eller logistiker inkl. introduktionskurs: Åsbro (Hallsberg) 15-18 augusti. Sista anmälan 15/6. Efter att du genomfört grundkursen kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Efter genomförd utbildning kan du bli inkallad i händelse av kris.
Anmäl intresse

Anmäl intresse