Minibussförare för Energimyndigheten i Södermanland - Katrineholm

Sveriges Bilkårers Riksförbund

Var?Katrineholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Transport

Som fordonsförare för Bilkåren ingår du som en frivillig förstärkningsresurs för samhällets krisberedskap. Du ska bistå som förare i Energimyndighetens transportpool där din huvuduppgift är att stötta med persontransporter mellan myndighetens olika arbetsplatser, främst i södra Mälardalen. Du utbildas på minibuss, men kan också komma att köra personbil. Transportpoolen är en relativt liten grupp förare, där några kommer att utbildas lite extra för att kunna stödja med logistikplanering.

Så här kan ett scenario se ut: "Sedan några veckor pågår stora störningar inom elförsörjningen i Norden. Myndigheterna har uppmanat befolkningen att förbereda sig för omfattande elavbrott. Energimyndigheten arbetar intensivt med problemen och behöver extra resurser för att sköta transporter av personal och materiel runt om i Mälardalen. För att klara belastningen beslutar myndigheten att kalla in de Bilkårister som finns i myndighetens transportpool Förarna väntas vara igång minst en månad".

Utbildningsinnehåll:

  • Samhällets krisberedskapssystem
  • Transportgruppens roll och ansvar i Energimyndigheten
  • Körning, inkl halkkörning
  • Orienteing
  • Sjukvård

Efter att du genomfört din grundutbildning kallas du till repetitionsutbildning en helg vartannat år. Därutöver kan det bli aktuellt att delta i övningsverksamhet hos Energimyndigheten.

Specifika önskemål eller information: 
Du ska ha fyllt 18 år,vara svensk medborgare, ha körkort med lägst B-behörighet (ej automat) och vara medlem i en bilkår i Södermanland eller Stockholm. Max ålder är normalt 67 år vid utbildningens början. Du och din arbetsgivare kommer också behöva fylla i en överenskommelseblankett om att stå till förfogande vid kris och att du då kommer ifrån ditt arbete.
Minimiåtagande: 
Deltagande på Introduktion- och minibusskursen i augusti. Efter utbildningen kommer du ingå i Bilkårens beredskapsstyrka åt Polismyndigheten och kan kallas in till tjänstgöring i händelse av en kris.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget börjar med en en-dagars Introduktionsutbildning. Sedan går du direkt en tre-dagars utbildning. Följande kursdatum gäller: Introduktionskurs 15 augusti med påföljande Minibusskurs 16-18 augusti. Kursplats är Åsbro kursgård (10 km från Hallsberg) Efter utbildningen kommer du ingå i Bilkårens beredskapsstyrka åt Energimyndigheten och kan kallas in till tjänstgöring i händelse av en kris.
Anmäl intresse

Anmäl intresse