670 volontäruppdrag

Trollhättan: Utveckla verksamhet för barn och ungdomar både digitalt och fysiskt

Sveriges Blåbandsungdom

Var?Trollhättan / Distansuppdrag
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kultur, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Mentorskap

Sveriges Blåbandsungdom är en barn- och ungdomsorganisation som arbetar med att uppmuntra och inspirera unga att ta ställning för nykterhet. Vi arbetar i hela Sverige tillsammans med våra lokalföreningar. Under 2021 har vi bestämt att vi vill starta upp ännu fler fritidsaktiviteter, vi söker några som skulle vilja stötta upp våra lokalföreningar och planera aktiviteterna tillsammans med vår verksamhetsutvecklare.

Genom att bli volontär så hjälper du oss att uppnå SBU´s syfte och mål. Vår vision är en nykter värld där alla människor är lika mycket värda. Vi behöver förbättra vår synlighet och sprida ännu mer kunskap om varför fler bör tar ställning för nykterhet.

Vi söker främst dig som bor i områdena runt Umeå, Trollhättan, och Skövde.

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som känner sig manad att både utveckla och utmana dig själv. Som gruppansvarig för en aktivitetsgrupp ser du till att regelbundna träffar arrangeras samt återrapporteras till lokalföreningen och verksamhetsutvecklaren. Du förstår och pratar bra svenska. Till ny verksamhet söker vi i första hand dig som är 18 år eller äldre. Detta för att du ska kunna driva verksamheten självständigt. Ledarskapet är ideellt. Vi söker dig som tagit avstånd från alkohol och andra droger och är redo att ta dig an det ideella uppdraget som en av Sveriges viktigaste ledare.
Minimiåtagande: 
Du bestämmer själv hur mycket tid du vill lägga ner på ditt engagemang, men var tydlig från början. Du väljer själv om du vill ha veckoverksamhet eller enstaka aktiviteter med längre mellanrum. Det kan se olika ut beroende på ledare och verksamhet.
När och var genomförs uppdraget: 
Du kommer överens om det tillsammans med verksamhetsutvecklaren. Under rådande restriktioner genomförs uppdraget så långt det är möjligt utomhus eller digitalt.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
Vi kommer alltid se till att det är tillgängligt för alla våra volontärer
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.