587 volontäruppdrag
Sveriges Fredsråds logotyp

Sveriges Fredsråd

Sedan 1946 har Sveriges Fredsråd verkat för att samla fredsorganisationer och enskilda aktivister som arbetar för fred och nedrustning och för att förebygga väpnade konflikter. I en tid av allt mer krigisk kamp om råvaror, marker och naturresurser har detta blivit en av de stora överlevnadsfrågorna som vi behöver samarbeta för att lösa.

Sveriges Fredsråd har kontakt och samarbete med fredsråd i andra länder, särskilt i Norden och med internationella fredsorganisationer. Det är viktiga kontakter för att stärka och lära av varandra.