529 volontäruppdrag

Medlemssekreterare till Sveriges Fredsråd

Sveriges Fredsråd

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Evenemangsuppgifter, IT

Vi som är volontärer i Sveriges Fredsråd behöver bli fler. När det gäller utmaningen att skapa fred i världen finns ju en hel del att göra. Sveriges Fredsråd bildades 1946 och är partipolitiskt och religiöst oberoende. Vi har en rad intressanta uppdrag som ger tillfälle till en rad spännande kontakter och viktiga erfarenheter. Vi behöver bl a dig som vill informera enskilda och föreningar om möjligheten att bli medlem. Alldeles för få är med i den svenska fredsrörelsen.

Specifika önskemål eller information: 
Olika erfarenheter är värdefulla. Dator- och registervana ett plus.
Minimiåtagande: 
Vi är flexibla. Dina möjligheter avgör om du vill satsa några eller många arbetstimmar per månad för freden.
När och var genomförs uppdraget: 
Du jobbar hemifrån och i samarbete med vårt verkställande utskott. Du deltar i videomöten och andra arrangemang - på tider som passar dig.
Organisation: 
Sveriges Fredsråd
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.