Tjejjouren, Väst

Till nästa verksamhetsår (mars 2019 till mars 2020) söker vi följande poster: Ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ideell volontäransvarig, personalansvarig och ledamöter med olika ansvarsområden.

Organisation: 
Tjejjouren, Väst
Plats: 
Göteborg