615 volontäruppdrag

Stötta våldsutsatta kvinnor!

Terrafem, Göteborg

Var?Göteborg / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Kvinnor
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Kontinuerligt uppdrag där du åtar dig att svara i jourtelefon och stödja kvinnor av utländsk härkomst som blivit utsatta för våld. Stödet ges genom motiverande och bearbetande stödsamtal samt juridisk rådgivning.

Specifika önskemål eller information: 
Terrafem erbjuder en obligatorisk teoretisk utbildning med start den 15 maj 2021. Den innehåller genuskunskap, kunskap om det sexualiserade våldet mot kvinnor, kunskap om barn och kvinnors rätt, kulturbegrepp och etnicitet. Eftersom vår målgrupp är kvinnor av utländsk härkomst tar vi endast emot frivilliga jourkvinnor av utländsk härkomst som kan minst ett språk utöver de nordiska språken samt engelska.
Minimiåtagande: 
Under ett år, två vardagar i månad.
Adress: 
Lorensbergsgatan 18
411 36 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs digitalt och vi kommer överens om tiderna tillsammans
Tillgänglighet
Både utbildning och uppdraget är digitalt
Organisation: 
Terrafem, Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.