743 volontäruppdrag

Vill du ge stöd och juridisk rådgivning till våldsutsatta kvinnor?

Terrafem, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Kvinnor
Vad?Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

Kontinuerligt uppdrag där du åtar dig att svara i jourtelefon och stödja kvinnor av utländsk härkomst som blivit utsatta för våld. Stödet ges genom motiverande och bearbetande stödsamtal samt ge juridisk rådgivning.

Terrafem erbjuder en obligatorisk teoretisk utbildning med start den 30 november 2019. Den innehåller genuskunskap, kunskap om det sexualiserade våldet mot kvinnor, kunskap om barn och kvinnors rätt, kulturbegrepp och etnicitet.

Specifika önskemål eller information: 
Eftersom vår målgrupp är kvinnor av utländsk härkomst tar vi endast emot frivilliga jourkvinnor av utländsk härkomst som kan minst ett språk utöver de nordiska språken samt engelska.
Minimiåtagande: 
1 år, 2 gånger per månad
Adress: 
Lorensbergsgatan 18
411 36 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Klockan 12.00-15.00 två vardagar i månaden, under ett års tid, på Terrafem Göteborgs kontor
Organisation: 
Terrafem, Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse