Ge stöd till utsatta kvinnor!

Terrafem Skåne

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour, Utbildning

Ge stöd till kvinnor som är utsatta för våld i hederns namn och andra former av våld via Terrafems rikstäckande jourtelefon.

Du kommer att ta emot samtal av våldsutsatta kvinnor via Terrafems rikstäckande jourtelefon. Du kommer att ge stödjande samtal samt information gällande kvinnors rättigheter i Sverige.

Specifika önskemål eller information: 
Du ska vara kvinna, över 18 år av utländsk härkomst och ha kunskaper i andra språk än engelska och de språk som talas i Norden. Du behöver delta i en utbildning som pågår under de första 3 helgerna i maj (lördag & söndag 09-15) i Malmö, en helg för fortbildning i Stockholm 25-26 maj samt handledning två gånger per termin.
Minimiåtagande: 
Två timmar två gånger per månad
När och var genomförs uppdraget: 
I Skåne måndag- fredag mellan 16.00 -18.00
Organisation: 
Terrafem Skåne
Anmäl intresse

Anmäl intresse