615 volontäruppdrag

Stötta våldsutsatta kvinnor!

Terrafem, Skåne

Var?Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik, Telefon-/chattjour

Du kan också göra skillnad– bli jourkvinna på Terrafem Skåne! Vi ger stöd till kvinnor av utländsk härkomst som utsätts för våld i hederns namn och andra former av våld. För närvarande kan vi ge stöd och juridisk rådgivning på 70 olika språk.

Du kan hemifrån ge stöd till våldsutsatta kvinnor via Terrafems jourtelefon.

Du kan själva bestämma när och vilka tider som passar dig att varit tillgänglig för att ge stöd.

Specifika önskemål eller information: 
Nu behöver vi dig som har utländsk härkomst och förutom svenska behärskar ett annat språk än engelska/de nordiska språken. Vi erbjuder dig utbildning i: •normer, värdering och kultur•våld-och uppbrottsprocesser•bearbetande och motiverande samtal•kvinnofrid och barnfrid•familjerätt, brottmål, utlänningsrätt och socialrätt Utbildning är digital.
Minimiåtagande: 
Du kan själva bestämma när och de tider som passar dig att varit tillgänglig för att ge stöd. Dock minst två timmar per månad under ett år.
När och var genomförs uppdraget: 
Du kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor hemifrån via Terrafems jourtelefon.
Organisation: 
Terrafem, Skåne
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.